मनोरम लिफ्ट, कार्गो लिफ्ट, व्यावसायिक भर्याङ्ग, सार्दै उद्यानपथ, बिस्तर Elevator- Xizi
भाषा
बारेमा XIZI
  • यात्री एलिभेटर
  • ओछ्यानमा लिफ्ट
  • सानो घर सजावट
  • एस्केलेटर
  • MRL (टी)
  • MRL
  • नयाँ एस्केलेटर XEC-6000
  • मनोरम एलिभेटर
  • विला लिफ्ट

प्रतिलिपि अधिकार © 2017 XIZI लिफ्ट

WhatsApp अनलाइन च्याट!