văn hóa doanh nghiệp - Xizi Elevator Co., Ltd
Panoramic thang máy, hàng hóa Lift, thương mại Thang cuốn, Moving Walkway, Bed Elevator- Xizi
ngôn ngữ
Xızı GIỚI THIỆU

Business khái niệm
cạnh tranh Hợp tác outweighs

 

Giá trị cốt lõi
Cooperation: cooperate with true heart, share with others, equal and mutual benefiting, common growth.
Open: keep an open mind, be compatible, aware of diversified cultures, respect each other, learn and communicate.

Trách nhiệm: trung thực và đáng tin cậy, trung thành và đạo đức nghề nghiệp, quy tắc tôn trọng tốt và dũng cảm chịu trách nhiệm.

Đổi mới: mong muốn sự đổi mới, thay đổi ôm, phấn đấu cho sự tiến bộ, đam mê, công việc khó khăn để nhận ra giá trị cá nhân.

Nạc: hiệu quả và thiết thực, nhanh chóng để đáp ứng, hiệu suất theo định hướng, liên tục thực hiện cải tiến trong quá trình và chi tiết, theo đuổi sự hoàn hảo.

 

Tầm nhìn phát triển
Hoạt động như một hành giả tập trung vào làm việc trong các lĩnh vực thang máy và đuổi giấc mơ công nghệ.

Dành để cung cấp hầu hết các giải pháp vận chuyển vượt trội cho các tòa nhà.

Trở thành kính nhất doanh nghiệp luôn đứng trong ngành.

Chúng tôi sẽ cam kết chính mình để trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của bạn.

Trở thành thương hiệu cạnh tranh nhất trong ngành.

 

Bốn footstones
“an toàn” là một tiêu chí bất di bất dịch trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực thang máy. Là một thế hệ mới doanh nghiệp của ngành công nghiệp hàng đầu, Xizi luôn thực hiện tiêu chí này. Chịu trách nhiệm về an toàn chất lượng, chịu trách nhiệm cho sự an toàn cuộc sống và chịu trách nhiệm về an toàn môi trường. Công ty này đề xuất tính toàn vẹn, tính minh bạch, công bằng và đức tin, xử với nhân viên, khách hàng và đối tác với cấp cao nhất của đạo đức kinh doanh. Chúng tôi cam kết xây dựng Xizi như một đại gia đình hài hòa. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có một con đường dẫn đến thành tựu đáng ghi nhận trong bối cảnh theo đuổi dai dẳng của chúng ta về sản phẩm, dịch vụ, quản lý và hiệu quả.

An toàn - cơ sở của sự phát triển

Dịch vụ - nguồn gốc của thành công

Chất lượng - gốc rễ của sự đóng góp

Đạo đức - nền tảng của kinh doanh

Đó là sự giàu có có giá trị cho Xızı để kéo dài hơn một trăm năm, cũng là một nguồn thiêng liêng không thay đổi để giữ cho di chuyển từ thành công cho sự vĩ đại.

 

Chiến lược phát triển
Qua nhiều năm, Xızı hình thành mô hình phát triển các tính năng độc đáo, với suy nghĩ của con người như các trục chính, tôn trọng những tiêu chí của khách hàng yêu cầu định hướng. Tùy thuộc vào sự đổi mới về nghiên cứu công nghệ và phát triển cũng như cải thiện cơ chế quản lý, Xızı cuối cùng lưu giữ những giấc mơ lớn nhất “Xızı quốc tế, lâu dài Xızı”.

Copyright © 2017 Xızı Thang

WhatsApp Online Chat!